Anvend regnvandet og få en frodig have

 

Når det regner, har du mulighed for at anvende regnvand, der falder på tage, udhuse og flisearealer til glæde for i planterne i haven i stedet for at lade det løbe direkte i kloakken.

Buske, træer, grøntsager og blomster får en bedre vækst, du får større frodighed i haven og så er det godt for klimaet. Jo mindre regnvand, der løber i kloakken, desto bedre.

Tænk kreativt, hvis du tænker på at anvende regnvandet i haven, så du får mest mulig glæde af vandet til en frodig have.

Opsaml og vand med regnvand

Regnvand er en vigtig ressource, som kan bruges til at vande planterne i drivhuset, køkkenhaven og haven i tørre perioder. De fleste haveejere bruger vandbeholdere, som er tilsluttet et nedløbsrør til at opsamle vandet.

  • Har du en tagflade på 100 m2 bliver din regnvandstønde (200 l) fyldt med vand, når der er faldet 2 mm regn.
  • Hvis du skal samle regnvand op ved 20 mm nedbør, så kræver det 10 regnvandsbeholdere.

1 mm nedbør = 1 liter regnvand per m2

Som regel vil det kun være en mindre andel af regnvandet, der opsamles og bruges til vanding i haven i forhold til den samlede mængde regn, der falder på matriklen.

Samtidig bør du overveje, om du skal udvide antallet af beholdere, så du har nok til at forsyne dine planter med vand i længere tørkeperioder (2-3 uger), som vi ofte oplever i løbet af sommeren.   

Lav et regnbed

En anden mulighed at udnytte regnvandet i haven er at lede det til et regnbed.

Et regnbed er en lavning i haven, hvor regnvand fra tage eller belægninger kan ledes hen. Her opmagasineres vandet i kort tid, hvorefter det siver det ned i jorden og optages af planternes rødder.

Regnbedet kan udformes på mange måder og plantes til med både stauder, buske og træer. Det giver større frodighed, en øget fordampning og flere levesteder insekter og fugle.

Det er vigtigt, at jorden er nogenlunde veldrænet for at få bedet til at fungere optimalt. Det er jo ikke altid det regner, så planterne, der anvendes i bedet, skal både kunne tåle længere perioder med tørre jordbundsforhold og midlertidig oversvømmet jord.   

 

Her er lidt inspiration til planter, der er egnede til regnbedet og husk, at der er mange flere muligheder i planteskolen.

Flerårige planter (stauder)

Buske (spiselige bær)

Træer

Hvor stort regnbedet skal være kan dimensioneres efter samme principper som når man afleder tagvand via faskiner.

Eksempel

Med afledning fra en 100 m2 tagflade skal dit regnbed være 25 m2 og 20 cm dybt for at modtage en regnskyl (5.000 liter), der svarer til en 10 års regnhændelse.  

Du kan også vælge at lave det mindre og dybere fx 15 m2 og 35 cm dybt, bare det kan rumme 5.000 liter regnvand.  

Her bliver tagvandet via nedløbsrør ledt direkte til regnbed, der fungerer som et almindeligt bed med både græsser, stauder og buske.

Regnbede har den fordel, at de samler vandet på et begrænset område og man har derfor bedre styr på, hvor vandet samles, end hvis det bare ledes ud på græsset. Men det er også en mulighed at lave en lavning med græs, hvis man ønsker dette. 

Husk, at regnvandsbedet skal anlægges mindst 5 meter fra huset.

Skrevet af Bente Mortensen, Hortonom og Master of environmental management

 

 

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld